Regulament depunere

1.Orice persoana interesata in vanzarea unei opere de arta prin intermediul GRIMBERG o va putea lasa in custodie spre expertizare. Operatiunile de expertizare se vor realiza in mod gratuit de catre expertii nostri.

2.Bunul oferit spre vanzare va fi adus la sediul GRIMBERG din Str. Postelnicului  nr. 12, sector 1, București, de luni pana vineri intre orele 10:00 si 18:00 si sâmbăta intre orele 10:00 si 15:00. Ofertantul va putea transmite si in format electronic fotografii si informatii la adresa de email office@grimberg.ro.

3.Dupa realizarea expertizei, se va semna contractul pentru punerea bunului in vanzare prin licitatie sau galerie.

4.Din pretul de adjudecare, GRIMBERG va retine comisionul aferent si orice alta taxa prevazuta de lege si va achita catre vanzator diferenta de pret.

5.Din pretul de vanzare GRIMBERG are obligatia legala de a retine si plati in conformitate cu dispozitiile Legii nr.8/1996, dreptul de suita ce se cuvine autorilor si urmasilor acestora, in cota procentuala prevazuta de lege si care se calculeaza in raport de pretul de vanzare.

Suma datorata reprezentand dreptul de suita se calculeaza conform urmatoarelor cote, fara a putea depasi 12.500 euro sau contravaloarea in lei:
a) de la 300 la 3.000 euro - 5%;
b) de la 3.000,01 la 50.000 euro - 4%;
c) de la 50.000,01 la 200.000 euro - 3%;
d) de la 200.000,01 la 350.000 euro - 1%;
e) de la 350.000,01 la 500.000 euro - 0,5%;
f) peste 500.000 euro - 0,25%. Daca pretul de revanzare este mai mic de 300 Euro nu se datoreaza drept de suita.

6.In situatia in care persoana care depune bunul in consignatie, in vederea vanzarii, este chiar autorul lucrarii, GRIMBERG are obligatia legala de a calcula si de a retine, la sursa, o cota de 10% din venitul brut (pretul de adjudecare), in conditiile legii. Totodata GRIMBERG va retine la sursa contributia catre asigurarile sociale – CAS in procent de 9,5% si contributia catre fondul de somaj – in procent de 0,5% din venitul brut (pretul de intrare si vanzare).

7.Consignatarul achita consignantului sumele care i se cuvin, prin virament bancar sau in numerar pe baza de chitanta semnata de consignant, (pana la limita plafonului prevazut de lege) aceasta constituind dovada achitarii si, respectiv, incasarii efective a acestora.

8.Prezentul Regulament de depunere se completeaza cu clauzele contractuale ale contractului de consignatie semnat de parti.